Villaplattor

Villaplattor

Husgrundsplatta på mark

Längs grundens ytterkant monteras kantelement. Kantelementens funktion är att fungera som en isolerande form för kantbalken. Ytskiktet på kantelementen ger utseendet på husets sockel. Kantelement är ett värmeisolerande kantelement avsedd för betongplatta på mark. Elementen består av L-eller U-formad isolering av styrencellplast och ett gjutet ytskikt av fiberarmerad betong. Ytskiktet är gjutet på en spårad cellplast vilket säkerställer en långsiktig vidhäftning och ger en färdigbehandlad sockel. Cellplastkvaliteten i kantelementet kan vara i S100- eller S200-kvalitet beroende på vilken linjelast huset har. Den vanligaste lösningen för platta på mark till en villa är 400 mm höga kantelement, 300 mm isolering och 100 mm betongplatta.

Cellplast

En välisolerad grund minskar uppvärmningskostnaderna. Cellplast är fukttåligt samtidigt som den ger en god isolering. En grund ska ha ett dränerande skikt och ett isolerade skikt. Det dränerande skiktet läggs under grunden i form av dräneringsgrus eller makadam och cellplasten står för det kapillärbrytande skiktet.

Golvvärme

Ingjuten golvvärme är ett vanligt sätt att värma upp huset på när man anlägger en platta på mark som grund. Golvvärme ger sköna golv att gå på och passar det bra med energisnåla värmekällor såsom värmepump, bergvärme eller solvvärme. Golvvärmen läggs i monteringskenor direkt på cellplasten.

Armering

Armering används för att öka betongens draghållfasthet som i oarmerat skick är låg. Vid grundläggning används armeringsjärn för armering av kantbalken. Armeringsnät används i första hand som sprickarmering i betongplattan. Mängden armering och grovleken på armeringsnätet styrs av vilka laster som grunden utsätts för.

Sektioner

En av grundens viktigaste funktioner är att bära upp huset. Detta innebär att grunden måste anpassas efter att klara husets specifika laster. Lasterna kommer ner på grunden i form av linjelaster under kantbalken och bärande innerväggar. Lasterna kan även komma ner i punktform och kallas då punktlast. Om huset byggs genom en husfabrik tillhandahåller oftast husfabriken en lastplan. Lastplanen anger vilka laster huset har. Bygger du i lösvirke utan husfabrik kan du behöva hjälp med att bedöma husets laster.

Kommunen kräver idag en hel del handlingar för att man ska få ett startbesked och komma igång med bygget. Vad gäller grunden kräver de flesta kommuner grundsektioner på hur grunden ska konstrueras utifrån husets laster.